Fölöslegszikon

Megjött a Forrás összevont nyári száma. Már nagyon vártam, mert tudtam, hogy benne vannak a lapszám teljes terjedelmét kitevő Fölös-lexikonba adott szócikkeim. Ugyan nem mind új, pl. néhányuk megjelent a regényemben, no és majd mindegyiket számon tartom a C-dul-jaim között is. Így azonban új kontextusba kerültek, például milyen érdekes, hogy Ephemeria Silverrel mindketten írtunk Archívum címszót, s hogy ő a sajátjában éppen az én nevemet említi. A neten még sajnos nincs fenn az anyag, pedig jó lett volna ide belinkelni; meg is kérdeztem a webmesterüktől, mikorra várható, azt írta, augusztus elején már elérhető lesz. Addig is ide tűzöm a sajátjaimat.

 • alkotói válság Egyeseknél az íróságegyetlen érzékelhető eredménye a tartós alkotóiválság.
 • archívum Improduktív és reproduktív alkotók legfontosabb segédeszköze. Az igazán kreatív elmék mindig vadonatújat alkotnak, vagy nincsen irattáruk, vagy ha van, soha nem porolják le a régi dossziékat.

  attitűd Intellektuális fakszni.

  baj, bűn, gonoszság Nem hiszem, hogy alapvetően másképp alakult volna a világ sora akkor, ha a Jóisten helyett Lucifer mond vésőbe parancsolatokat Mózesnek. A szeretet és a gonoszság aránya nem változik a világban azáltal, hogy melyik kap legitimációt és melyik kerül törvényen kívülre. Ahogy a szeretet temploma tövében ott burjánzik a tiltott bűn és a fel nem számolható baj, úgy a gonoszság szentélye mellett is virágozna a tiltott erény és konspirálva ott szervezné titkos bandáit a kiirthatatlan
  szeretet.

  depresszió Nem bíbelődöm futó depressziókkal és múló tudatzavarokkal. Úgy tervezem, hogy egyszerre, teljesen és visszavonhatatlanul fogok megőrülni.

  digitális Digittállok, nem tehetek másként.

  EU-bővítés Úgy tűnik, távlati terveiben az Unió nem tartja elképzelhetetlennek Ukrajna csatlakozását. Erről nekem Woody Allen mondása jut eszembe: „Sohasem lennék egy olyan klubnak a tagja, amelyik még engem is elfogadna tagjának.”

  fegyver Az emberiség a fegyverek használatának az erkölcsében egyetlen jottányival sem
  jutott előbbre a szomszédos törzs alvó tagjainak fejét bunkóval szétverő ősembernél.

  fölösleges Az írók a kritikust mindig, a kritikusok az írót gyakran, s néha az olvasót mindketten fölöslegesnek tartják.

  gondolatjel Némely író azért használ műveiben sok gondolatjelet, hogy olybá fessen, mintha lennének gondolatai.

  hagyomány Ha rám erőltetik, megpróbálom lerázni magamról; ha el akarják venni tőlem, elkezdek ragaszkodni hozzá; ha rám sütik, ha megbélyegeznek, ha megszégyenítenek általa – akkor eggyé válok vele. Ha eggyé váltam vele, eltaszítom magamtól, hogy szabad lehessek.

  „hálót adj” Igen, igaz: ne halat adj, hanem hálót. No de miért mindig az orvhalászoknak?

  intertextualitás, hermeneutika, referencialitás A modern irodalomelmélet kulcsszavai. Előfordulási gyakoriságuk leghitelesebb mutatója a szakmai felkészültségnek. Szakdolgozatok, értekezések, monográfiák értékelésekor az elbíráló professzorok külön rubrikába jegyzik, hányszor fordulnak elő a munkában, majd a kapott számokat egyenként felszorozzák a Derrida-, Gadamer-, Chomsky- és Wittgenstein-idézetek számával, az egészet összeadják és elosztják a kézirat oldalszámával. Az így kapott úgynevezett Kulcs-ár a szakmai megbízhatóság egyetlen hiteles fokmérője.

  jótékonysági akció A jótékonysági akció és az „itt a piros, hol a piros” abban különbözik egymástól, hogy az utóbbi esetben nemcsak a pénz beszedése, hanem a csalás is szemed láttára történik.

  jus murmurandi A régi latinok szerint a népnek joga van az elégedetlen morgolódásra. Vajon ebből az következik-e, hogy egyeseknél életformává kell válnia?

  kettős állampolgárság Én izs tartok helyesnek gettőzs állambolgárság intézmény
  és csatlakozom magam a követelézs.

  könyv Az még nem olyan nagy baj, ha egy író mindent megír, ami az eszébe jut. Kínosabb, ha azt
  is, ami nem.

  k özteher Teher alatt nő a pálma – és kaktusz lesz belőle.

  mártírium A hiányzó emberi nagyságot olykor a mártírium teremti meg. Kisszerű gyarló emberek is megnőnek a szemünkben attól, ha áldozattá válnak, és kétes igazságok magasztosulhatnak fel, ha valaki életét áldozza értük.

  megosztottság Kétség kívül integráló hatású személyiség vagyok. A kárpátaljai magyar írótábort
  például sikerült egységbe kovácsolnom. Igaz, hogy magam ellenében…

  műkritika Inkább száz kritikus mű, mint egy műkritikus.

  nacionalizmus A nemzeti identitás túlhabzása. Jobb kocsmákban lapos lapátkával lecsapják a krigli tetejéról.

  ötlet A politikusok szerencsére a rossz ötleteiket sem tudják mindig megvalósítani.

  pályázat A kultúrából kivonult állami mecenatúra idején a kőleves készítéséhez használatos kő neve.

  privatizáció Milyen érdekes: ha 30 évvel ezelőtt valaki társaságban kivett egy szálat egy látszólag gazdátlanul heverő cigarettás dobozból, amelyről nem tudta pontosan, kié, csak azt, hogy nem az övé, akkor azt mondta, hogy „elkommunizáltam egy cigarettát”. Ma ugyanebben az helyzetben azt mondja, hogy „privatizáltam” egy szálat. És esetleg magát a dobozt is elteszi…

  sztárok Tizenöt percre mindenki lehet Andy Warhol.

  tájleírás Klasszikus regények azon részlete, amelyet csak középkorúak olvasnak. A fiatalnak még hiányzik hozzá a türelme, az öregé pedig már elfogyott.

  tanítványok Az eszme nem a próféták, hanem a tanítványok használatában válik dogmává. A hagyományteremtő valójában mindig újító, a tradíciók hű követői ellenben leginkább csak klisékhez igazodnak.

  tévhit A tényeknél csak a tévedések makacsabb dolgok. A rögeszmés ember sokkal állhatatosabban
  ragaszkodik saját tévhiteihez annál, semhogy bármilyen bizonyító értékű ténnyel meg lehessen ingatni meggyőződésében.

  utópia A jövő már rég megtörtént. Csak mi még nem éltünk akkor.

  ügy Nagy ügyek eltotojázva vagy kis ügyek túlbuzogva egyaránt veszélyesek. Mérték és intenzitás – a teljesítmény arányosságának komplementerei.

  ünnep, tűzijáték Ahol élek, a 130 ezres Ungváron, alig múlik el nap tűzijáték nélkül. Mindig van valamilyen országos vagy helyi, állami vagy vallási ünnep, mindig köszönthetjük valakik vagy valamik napját. Az ünnepek egy része a szovjet érából maradt ránk, s amíg élnek a veteránok és vannak eszmei követőik, hogy is lehetne kihagyni ilyen szempontból a forradalmi és háborús évfordulókat; másik részük az új ukrán állam megalakulásával kapcsolatban érdemesek az effajta külön-külön méltatásra: a függetlenség, az új alkotmány, a nemzeti egység napja… Sok hagyomány, sok vallás, sok időszámítás… Karácsonyból, húsvétból, pünkösdből kettő-kettő jut erre a tájra (az ortodox naptár szerinti 14 napos eltérés miatt), de az újévet is legalább három órán át lehet petárdáztatni Szilveszter éjszakáján: este 10-kor, a moszkvai idő szerinti éjfélkor az oroszok és orosz érzelműek, 11-kor Kijevhez igazodva az ukránok, 12-kor a magyarok, szlovákok lövetik az eget. No és persze újgazdagék közül is mindig van valakinek születésnapja, és a gardenpartik minőségének fontos fokmérőjévé vált, hány színes rakéta pöffen az ünnepelt kertje fölött. Nekem meg mindig a közismert felnőtt-okoskodás jut eszembe, amellyel a csíntalan gyereket intik: aki nappal a tűzzel játszik, az éjszaka bepisil. De vajon mi történik világosban azzal, aki a sötétben tűzijátszik?

  valóság A valóság mostanában nem csupán van, hanem minden képzeletet felülmúló intenzitással folyik iparszerű előállítása az úgynevezett valóság-üzemekben (más néven: reality show). Az itt készült nagy számú valóságkészlet aztán a médiapiacon kerül hasznosításra, az ebből keletkező bevételek és az erre gerjedő referenciák képezik az újabb show-műsorok fedezetét és alapanyagát, minek következtében kialakul a valóság zárt ciklusú többlet-újratermelése. Az ember fuldoklik a sok valóságban, és alig hiszi, hogy lassan még a fantasy-t is megkedveli.

  vers Ritkán születik jó vers, ha a költő az üres papírra legelőször a saját nevét írja fel.

*

Mika Robi értesítése: újraindul az Irodalmi Vademecum. Jólesett, hogy kis bevezetőjében megemlítette egyébként említésre alig érdemes kis segítségemet, amellyel 2001-es indulásuknál bábáskodtam – akkor még magam is zöldfülű webberként.

*

Hirtelen elárvultunk. Csönge sátorozni ment, Kolos átruccant a tartózkodási engedélyéért. Nagy lett idefent a csend a Manzárdon, leginkább csak anyám köhögése emlékeztet arra, hogy nem vagyunk egyedül a házban.

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük