50 beépített mondat! + Palindromok

PALINDROM MONDATOK

Magyar palindrom mondat = visszafelé azonos

palindrom mondat

Visszafelé is ugyanaz

Kattints a linkre >> a több száz palindrom mondat << olvasásához (vagy görgess egy nagyot lefelé. Ha nem görgetsz, regényszövegem megírásának egy mozzanatáról olvashatsz.

Munkanapló // vagy >> Palindrom mondatok

A napokban két újabb kapott mondatot építettem be a szövegembe, és most már (igaz, még csak fejben) pontosan kidolgoztam a novella… – ami később a Tejmozi c. regénnyé fejlődött.

A Tejmozi keletkezéstörténetéből

poliglott multikulti szövegjátékA napokban két újabb kapott mondatot építettem be a szövegembe, és most már (igaz, még csak fejben) pontosan kidolgoztam a novella záróképeit. De, ahogy elképzelem, ebbe a végső szövegrészbe már nem tudom a még fennmaradt mondatok némelyikét bedolgozni, így ezekre valószínűleg akkor kerül sor, amikor az egész szöveget elölről újra végigfésülöm, egybeszerkesztem. És előfordulhat, hogy minden „jószándékom” ellenére a végső, lecsiszolt verzióból kihagyok néhány vendégmondatot: azokat, amelyek ügyeskedéseim ellenére is kilógnak a műegészből. Mivel 53 idézetet kaptam, lehetséges, hogy a kerekebb 50-est célzom meg.

December 30. Fontos újabb fejlemények. Elmaradtam ezek dokumentálásával, így most utólag, az év lassan betelvén, pótolom a mulasztást.

A beszámolóm azzal szakadt meg, hogy szeptemberben a Mozgó Világ részére elkészítettem a Tejmozi redukált, tömörített, és a vendégmondatoktól megfosztott verzióját – és vártam a reagálást. Pár nappal később Mező Feri telefonban mondta el, hogy mégis inkább az Egy manzárdőr feljegyzései című anyagomat közölnék (ezzel indult a naplósorozat), ez nagyon tetszett a szerkesztőségben, a novella azonban kicsit hosszú is, kicsit spekulatív is, nem igazán illik a lap profiljába – inkább eltekintenének a közlésétől. Ezután tettem még egy kísérletet a Beszélőnél is. Gács Anna néhány hét múlva válaszolt: „Köszönöm a szépséges novellát, de fájó szívvel azt kell mondanom, a Beszélőben, mely nem szépirodalmi lap, sajnos ilyen hosszú szépirodalmi szöveget nem tudunk közölni. Pedig igazán izgalmas a szöveg is, és a keletkezésének története is. Remélem, hogy hamar találsz neki helyet”. Hogy nem vág a profiljukba, be kellett látnom, ugyanúgy, ahogy a Mozgó esetében is.

Jobb ötletem nem lévén pár újabb napot dolgoztam a szöveggel, picit módosítottam a szerkezetén, csiszolgattam a stílusát. Eközben megerősödött a véleményem, hogy a kihagyott mondatok (a néhány nehezen szervesültet kivéve) implicite nagyon is benne vannak ebben a szövegben is. Én, aki pontosan tudom, mit hagytam ki, úgy érzem: a hiányuk révén jelenlétük, ha lehet, még karakteresebb. Ezt nagyon érdekesnek találom, és valamilyen módon mindez visszacsatol hiányregényemre, a Szembesülésre, amelynek élén ez az aforizma található: „Nem hiánya jellemzi-e leginkább a Jelenvalót?”.

Amikor úgy éreztem, nincs több tennivalóm a szöveggel, vettem egy nagyon mély lélegzetet és elküldtem a Holminak. (Ez a véglegesnek tekintett „rövid” variáns 46 ezer karakternyi.) Gyanúsan sokáig késett válasz. Már kezdtem úgy érezni, hogy talán mégis túlbecsültem a művemet, és nemcsak hogy nem kiugróan jó írás ez, hanem még a tőlem elvárható szintet sem éri el; hiába dolgoztam vele hónapokig. Amikor már majdnem lemondtam róla, érkezett Réz Pál főszerkesztőtől az e-mail (!) : „Kedves Károly, novelládat többen is elolvastuk, innen a késedelem. Erős, okos, ravasz írás! Szívesen közöljük. Kis türelmedet kérem – sok az elfogadott kéziratunk.” Huh!!! Ekkor december 8-át írtunk.

És ezzel szinte párhuzamosan ébredt fel az érdeklődés egy egészen másik, távoli helyen az eredeti webakció iránt…

A további fejleményeket „rendes” (nem munka-) naplómból reprodukálom:

December 12. Alig pár napja lelkendeztem azon, hogy a Holmi elfogadta közlésre Tejmozi c. novellámat, amely a néhány hónapja elaltatott Egy mondat a… c. interakcióm egyik végterméke. Ma pedig Cseke Gábortól kaptam levelet: a Romániai Magyar Szó mellékletében leközölnék sorozatban az anyagot, nemcsak a novellát, hanem a járulékos szövegeket is, így a munkanaplóm egyes részeit. Boldogan visszaírtam: állok elébe, épp csak a teljes verziójú szöveggel még nem vagyok készen. Ha pár hónappal ezelőtt érkezik ez a felajánlás, talán már rég le is zárhattam volna az interakciót: egyik oka annak, hogy megtorpantam, épp a „szakmai érdeklődés” hiánya volt. Lehet, hogy most új lendületet kap az egész, talán még Gergely Tamás sehol meg nem jelent, és ez ügyben velem készített kisinterjúja is helyet kaphat valahol.

December 22-én számoltam be arról naplómban, hogy Cseke Gábor újabb levele ismét fellelkesített, s hogy most már haladéktalanul hozzá is látok a munkához. Tegnapelőtt pedig ezeket írtam:

December 28. Két napi munkával véglegesítettem Tejmozi c. „multikulti” novellámnak azt a változatát, amelyben benne foglaltatnak az Egy mondat a… nevezetű interakcióm keretében kapott, más nyelvekből fordított idézetek, még ám mind az 53. Korábban beszámoltam itt róla, hogy újra aktuálissá úgy vált ez a lezáratlan (és általam kicsit félre is tett) interakcióm, hogy Cseke Gábor megkeresett: a Romániai Magyar Szó mellékletében sorozatban lehoznák a teljes novellát. Igen ám, csakhogy a korábbi műhelyszövegekből egybeszerkesztett és a még sehol nem publikált utolsó résszel lezárt verziót egyrészt még nem vetettem végső csiszolás alá, másrészt készült belőle egy redukált, vendégmondatok nélküli változat (a Holmi részére); ez utóbbin elég sokat dolgoztam, és a stiláris javításokat, tartalmi tömörítéseket, a novella javát szolgáló húzásokat, ahol lehet, át akartam vinni a teljesebb variánsra is. (A rövidítések közül persze csak azokat, amelyek nem egy-egy citátum beépítése kedvéért tett kitérőkre vonatkoztak.)
Eközben – miután hónapok óta nem foglalkoztam a szöveggel és kellően eltávolodtam tőle – azt is megállapíthattam, hogy a korábban nagyon disszonáns hangot megütőnek, oda nem illőnek tartott vendégmondatok korántsem lógnak ki annyira a novellámból, mint éreztem. A néhány hónapra magára hagyott mű mintha szervesítette volna őket.
Így aztán külön örülök annak, hogy ebben a formájában is, teljes egészében megjelenhet. Ez egyben jó alkalom arra, hogy az interakció weboldalait is megújítsam és el kelljen döntenem, hol jelöljem ki az anyag végső helyét: a lezárandó Ungparty-archívumban vagy az élő Kettenklubban.

*

Ehhez még hozzátenném:

Cseke Gábornak elküldtem a közel 70 ezer karakteres (azaz több, mint másfél szerzői ív terjedelmű) szöveget. Úgy véli, a sorozatot az új év elején el tudják indítani. Én azt kértem, hogy ettől kezdve a közlés legyen közös akciónk: amint a Színképben (az RMSZ melléklete) megjelennek az egyes közlemények, ugyanilyen ütemben és terjedelemben én is publikálom őket itt, a honlapon.

Addig mindenképpen szeretném megújítani ezt a webhelyet, azt hiszem, az lesz a leghelyesebb, ha a Kettenklub formátumához igazítom.

*

Végül is, azt hiszem, a féléves megtorpanás után, az interakció sikeres végkifejlet felé tart. Lehet, hogy frappansabb befejezés lett volna a végleges szövegverziót nyárra elkészíteni és egy kis hírverés kíséretében itt megjelentetni. Ám szinte bizonyos, hogy ezután nyomtatott folyóirat-közlésre nem számíthattam volna (amelynek, valljuk be, főként, ha rangos orgánumról van szó, sokkal nagyobb a szakmai súlya, semmint ha az interneten lát napvilágot) – és az se igen képzelhető el, hogy két külön verzió született volna, még ám úgy, hogy mindkettő élni kezdi a maga életét.

A következő időszak várakozással telik tehát.


palindrom - sator arepo50 palindrom mondat

Visszafelé is ugyanaz

 1. A cápa ette apáca.
 2. A császár ász ácsa.
 3. Adna bele fele banda.
 4. Adósom a mosoda.
 5. A fasori pap papirosa fa.
 6. Agárd a drága!
 7. Ah, tán nátha?
 8. A jogsi is gólya.
 9. A jó csak téved, de vét kacsója
 10. A jós icipici sója.
 11. Akit a kanócra ma nyálaz, az a lány a marcona Katika.
 12. Aki takarít rám, az a mártír, a Katika.
 13. Akire rábízna: Zanzibár Erika.
 14. A kólanyalóka.
 15. A kultúra rút luka.
 16. A Kupa apuka.
 17. A kupa éléről lelocsol e lőré lé, Apuka
 18. Alább az a laza kazal a zabbála.
 19. Aludna ma a mandula.
 20. Ami rém talány, s a lány a nyálas nyálat méri ma.
 21. Ami őt szerelemmel eresztő ima.
 22. Angol csöcs lógna.
 23. Angol gárda-nadrág lógna.
 24. Angol pap lógna.
 25. Anna, szuszogó Zsuzsanna.
 26. Anni, a Pápa inna!
 27. Anni, kutyatejet a tyúk inna.
 28. Anni tejet inna.
 29. A nyári kelet a telek iránya.
 30. A kirakó karika.
 31. A pap kezei ezek, papa!
 32. A patak. Á, klafa, irtunk nutriafalkákat, apa?
 33. Apáca, lenyel a cápa!
 34. A pipitéri rétipipa.
 35. Arany nyara.
 36. Arám ajaka, ipa-napa, kese mellek, májak, láb, inak, a kezek, eget érő főrétegek, ezek a kanibál kajám – kellemesek, apanapi a kaja mára.
 37. Arám ász kovács, a jeled a Tallium, ah, s e mellek kellemes hamu illata delej a csávók számára
 38. Arámi angol eledele lógna imára.
 39. Arámi kard rak imára.
 40. A rokka ki se esik, akkora.
 41. Artúr, át a Határ útra!
 42. A sah kerek hasa.
 43. A sári pap írása.
 44. A Sáti bácsi csábítása.
 45. A tari pap irata.
 46. A tálamba’ bab, maláta.
 47. A tési séta.
 48. A tíz kanna tejet annak, Zita!
 49. A tyúk eledele kutya.
 50. A tyúkólba rab dobál, de kenguru rúg neked lábodba, rabló kutya.

További magyar palindromok- 100 mondat

 1. Az nem menza.
 2. Ácson komorak a romok. No csá!
 3. Állati imára élő beléfőtteket locsolt e kettő féle bő lé arámi itallá.
 4. Barbara arab rab.
 5. Belő darálók sittesze, vesz e társas toll. Ó, ha mesék éberek is, olasz a nő, az alig ír, buta. Klappol a gúny, a para, ha jászberényi se réved. Ede vérröge rémes, na. Bán lábasok elé lerakat, üresek. Erős inka hasában rab, mozog a marása, ha kormos. Aszú hóra, szerkőn ő rőt. E Szécsi Pál a halápi csészetörő, nőkre szaró húszasom róka hasára magozom. Barnabás, a hakni söre keserűt akar! Elél e kos a bálnában, s e méregőr réved. Ede, véres íny ér, eb szája harap. Anyu, galoppalkatú Brigi laza önaszaló, sikere békés-e? Ma hollót sas rátesz, e veszett iskolára dől eb.
 6. Csak a mama makacs.
 7. Csáp alakú kalapács.
 8. Csopak meg csupa papucs, gemkapocs.
 9. Csupa piros a fasori papucs.
 10. Darázs eledele szárad.
 11. Dávid sógorom morog: ósdi vád.
 12. De ne sebesen edd!
 13. Deres asszír issza sered.
 14. Derék Editedet idekéred.
 15. Derék kerekedet tekered, kéred?
 16. Derék magyar agyam kéred?
 17. Eb merev dögét, s tégöd verembe!
 18. Ede szénné szed-e?
 19. Edit, ide!
 20. Edit nem ment ide.
 21. Egeres szék kész serege.
 22. Egyek nyálat? Nicsak, már rámkacsint a lány kegye.
 23. E két répát, na vedd agárdi, drága, de van tápértéke.
 24. Eledelemet emeled-e le?
 25. Életem Etelé.
 26. Eleven, te is ebédre fõve kéred e gödröt? Ördöge derék evõ, ferdébe sietne vele.
 27. Emez égi lakkozó placcra, távol Afrika fölé, néger regén élő fakír falovát arccal, pózokkal igézem-e?
 28. Ennek tököt kenne.
 29. Ennyi dinnye!
 30. E.P.Gőte gépégető gépe.
 31. Ergo, imára néző őzén arámi ogre.
 32. Erős, amit a fa, s ama mamlasz dromedár locsol rád, e mord szalmamama s a Fatima söre.
 33. Erős a sas őre.
 34. Erőszakos kannak sok a szőre.
 35. Erőszakos kanpapnak sok a szőre!
 36. Eső, hódara, merő jégeres a Tisza, tar rák, szorul a huroksík. Gém, a mamád beszárít Ági-töreket, lefesti remekül a gebe. Rőzsedalú imára ír ki mimóza tulajjal utazó mimikri, arámiul a Dezső rebeg, a lüke merítse! Felteker, ötig átír ász, eb, dáma! Ma még kiskorú halúr Oszkárra taszít, a seregély őre marad, ó, hős-e?
 37. Etel lehellete.
 38. E teke fekete!
 39. Ettől Tibikéd a viagrás ókínai Anikó sárga ivadék Ibit lőtte.
 40. Él-e nagy álmod – rakd kardom lágyan elé.
 41. Én hallak, Allahné.
 42. Énekeled: Ha újra vitted nyári szél száradó melegét s gyere Ete, régi nóta, labdák, a kád, Balaton ígérete, eredj, stég elem, ó darázs lész, irány Detti varjú, ah de lekené.
 43. Évák eledele kávé.
 44. Géza, a román ámora az ég.
 45. Géza, kék az ég.
 46. Géza, kerek az ég!
 47. Géza eledele az ég.
 48. Goromba bab morog.
 49. Goromba rab morog.
 50. Gödrös ördög.
 51. Gyáva lettél, nálas. Lappang nappal s a lány léttel a vágy.
 52. Hallak, Allah.
 53. Hallaná nyávogni e mérgező tőzeg réme ingoványán Allah!
 54. Hé! Öreg e pereszke mert a találat remek szerepe Gerőé.
 55. Ideteszem a meszet Edi!
 56. Ígérete régi.
 57. Indul a báb aludni.
 58. Indul a görög aludni.
 59. Indul a kutya s a tyúk aludni.
 60. Indul a magyar agyam aludni.
 61. Indul a néző görög őzén aludni.
 62. Indul a pap aludni.
 63. Indul a sas aludni.
 64. Indul a sok csomó mocskos aludni.
 65. Ír Ottó rí.
 66. Itt a géva, tele vele a nyárfa egye a fránya e levelet, a Vég Atti.
 67. Kakilnak a kan likak
 68. Kelekótya, ma erőd e leveled, de le vele, dőre a Matyók Elek.
 69. Kelemen nem Elek.
 70. Keleti telek.
 71. Kengyel egynek.
 72. Ken kötötte kettőtöknek.
 73. Kerek erek.
 74. Keresik a tavat a kis erek.
 75. Kék cseppecskék.
 76. Ló szava szól.
 77. Leszel-e lösz öle? Leszel?
 78. Kegyelmes sem legyek?
 79. Kék cseppecskék.
 80. Kelemen nem Elek.
 81. Kész a szék.
 82. Két régi levél a gyártól: a tejet a lótrágyalével ígérték!
 83. Két répát ígér az a régi tápérték.
 84. Kido szava: tavaszodik.
 85. Ki láv, éggé válik.
 86. Kis Elek elesik.
 87. Kis erek mentén, láp sík ölén odavan a bánya rabja: jaj, Baranyában a vadon élő Kis Pálnét nem keresik!
 88. Kiszel eszik
 89. Kitűnő vőt rokonok orrtövön ütik.
 90. Komor romok.
 91. Komor görög romok.
 92. Kosarasok kosara sok.
 93. Kutatnak a kan tatuk!
 94. Lábaiknak a kan kiabál.
 95. Lakkos a bál, tíz emelete tele mezítlábasokkal.
 96. Lapp alak merev távolsági igáslovát verem kalappal.
 97. Latin ital.
 98. Lep Elek lángnál kelepel
 99. Levél savas lével.
 100. Leventét nevel.

Palindrom mondatok

Visssafelé is ugyanaz!

 1. Levődik idővel!
 2. Levél icipici lével.
 3. Létkoktél.
 4. Lókaparó disznóláb-bálon zsidóra pakol.
 5. Ló szalad a nyárfaerdőn, a szárodúdba zúg a szél, én a gúla felé lenézök, kis szérűrész sík közén elél e falu, ganélé szagú zab dudorász a nődre, a fránya dala szól.
 6. Ma báli létem metéli lábam.
 7. Ma ráz az áram.
 8. Mára a Zsuzsa arám.
 9. Márta halad, s dala hat rám.
 10. Megerősödik idős öregem.
 11. Meg ne egyem a szíved, a gyáva eset tettese a vágya, de visz a megye engem.
 12. Meg ne lássál engem!
 13. Mentőt nem!
 14. Merev kansasnak verem.
 15. Meszet eszem a neten, a neten a meszet eszem.
 16. Messze nem olyan Katla! Zabari beleköt: adja fel a hite, jeti, ha lefagy a töke, lebír a bazalt akna, jó menesszem?
 17. Még ég a gégém!
 18. Még égig ér a régi gégém.
 19. Mér kell e krém?
 20. Mi égi szár a varázsigéim!
 21. Mit sem ér e mém, e rémes, Tim!
 22. Na, sokk anyóka kanna likőre, erők illanak konyakosan.
 23. Navarra arra van.
 24. Nálatok az az akó talán?
 25. Ne Géza! Kereket tekerek az égen.
 26. Nem áll ott törött toll, ámen.
 27. Néma mén.
 28. Némedi pap ide mén.
 29. Ném odaadom én.
 30. No, drága! Két kölesér régen a kost sokan egérré se lökték Agárdon.
 31. No, korsót is – borissza asszír obsitos rokon!
 32. No, láttad orrodat tálon?
 33. Nő legel a legelőn.
 34. Nő legel a Billa-ban, a bal libalegelőn.
 35. Nyári irány.
 36. Óda: sok a lakos adó!
 37. Óda: Igás! Sok a lakossági adó!
 38. Ó dákó e bicegő, a csipog… <-
 39. Ön Agárdi Anikó ici pici ókinai drága nő.
 40. Óh, a kisegér lohol! Rég esik a hó?
 41. Óh, a tahó!
 42. Órája járó.
 43. Ó, víz ivó!
 44. Ő köll: ököllökő!
 45. Ön Barbara, arab rabnő.
 46. Ön ejtette ki talán már a kisadi-hidasi karámnál a tikettet, Jenő?
 47. Öneső, levitáló kiselefánt álmai (fiam látná): felesik ólátívelősen ő.
 48. Ön óv Ottót, a vak asszír is. Rí szotyoladobó, bánt is e mentolos út. Táci e régi bor, a vakolatjel, ó, néz rám székilile-szem. Eldob a hatóság agya, kelet rekkenő híre, botkocsány. Ég el a bálozó, rí vargabetű, tar ausztrál vekni. Csikósé a bér, ó, halkan hasít Elek. Panel, Ági-ridikül lemarad, óh, ki se lógat Nagy Ernő, ó, Ida, magőr ő. Cserre néző kósza lett erők, mór kajakosok, tufa te is, a járóletét gélelegye is ómódi. Kis, ámori patak a bálon a horkantó, Benőt, agutit, Natit, Antit ugat. Ön e botnak rohanó láb. A Kata-pír, ó, másik idom, ó, sí, egyel elégtétel órája. Siet a futkosó kaja króm körettel, a szóközén erre csörög ama dió. Önre gyantagól esik, hódaramellű, ki dirigál e napkeleti sahnak Lahoréba. És, ó, kicsin kevlárt szú arat, üt, eb, a gravírozó lába. Legényács, októberi hőnek kertelek agyagásót. A habod lemeszel, Ili, kész már Zénó. Lejt a ló kavaró bigére, Icát, tusolót nemesít nábobod. A lotyó szír, s Írisz szakavatott óvónő.
 49. Öt egeret tereget ő.
 50. Öt teknősön kettő.
 51. Ő nem arra menő.
 52. Ősz sző.
 53. Ő vega magevő.
 54. Papa, apa a pap!
 55. Papa ír, rí a pap.
 56. Papa, rakat tököt takar a pap.
 57. Paplannal pap.
 58. Palinyrómák: ámornyi lap.
 59. Pókszóró horoszkóp.
 60. Rád rohan a hordár.
 61. Rág ló botló barettet, ledob, ó, bánatos irtóra, ma Nóri zsalugátere őt űzi. Mert Tomanek a Dóri, a merő lápadó kölök üszkösön tör előre. Békavőn lóg a mocsári gólyahír, éle Kelemené. Menórák, kóser ekék ízöle véres. Öl e vendég, e sóláp, Akropolisz ős-Ilibe dől. Mór, ó, Bátaszék, a rákos strófa meszel le szemafort, s sokára kész a táborom. Lő debilis őszi ló, porkapáló segédnevelő serével őzikék ere sok. Káró, nem én emelek, eléri, ha jógi rácsomagol. Nő vak éber öle rőt, nősök, szűkölök, oda Pál őre ma! Ír odaken, amott remiz ütőere tágul a zsíron. A maró trisót a nábobod eltette, raboltó bolgár.
 62. Rám német nem lel, elmentem én már.
 63. Ráver szép Ica ej, ő pici, őneki cipőt nem lel akkora sarokkal – elment ő, picike női cipője a cipészre vár.
 64. Ráz a zár!
 65. Régi görög ígér.
 66. Rémes tóga bagót sem ér.
 67. Réti pipitér.
 68. Réz, az ér?
 69. Romokat régi erő katonanótaköre ígért, a komor.
 70. Római fővezér s rézevő fia Mór.
 71. Rőt ama szalma már, de teheted rá mamlasz amatőr.
 72. Rút, dagadt úr.
 73. S a lány nyálas.
 74. Sátánnal Annát ás.
 75. Sátán Olaf a falon átás.
 76. Sátrat ikerre kitartás.
 77. S e hét szerelem elereszt, éhes.
 78. Siet a Tina. Anita, te is?
 79. Sikerem: Inda Erika, akire adni merek is.
 80. Simogat a rút, eleven nőd, Nelli, a Rákos-menti kúp alakú kalapú, kit nemsokára illendőn nevele túratagom is.
 81. Sokáig él Légi Ákos.
 82. Sok csomag a mocskos.
 83. Sok sokkos kos.
 84. Somorné vérképe savas epék révén romos.
 85. S őre néger égimeszelő, öle szemig ér, e gén erős.
 86. Szalma, maga mamlasz!
 87. Szavatartó tótra tavasz.
 88. Szárad a darázs.
 89. Szárad a madarász, szárad a madár, rád a madarász szárad, a madarász.
 90. Szégyen! Egy emlék, szikla levék, lelógó boltozat. Ugyan szív! Nála tengere se keseregne talán. Visz nagy utazót, lobogó lelkével Alkisz kél, megyen egy ész. (Azure Window emlékére – Gozo sziget „Azsúr ablak alba rúzsa”)
 91. Szív zivatara, sok kosarat a víz visz.
 92. Sző a pap, papa ősz.
 93. Szuezi Zeusz.
 94. Szúr a rúzs.
 95. Szüpermen nem repűsz?
 96. Tavasz avat.
 97. Tán őtet kitehetik tetőn át?
 98. Tánya, kérek kerek kerékanyát!
 99. Tejet evett e mén, német tevetejet.
 100. Tekerek kerek kereket.
 101. Tekerek icipici kereket.
 102. Tekerek sok csomó mocskos kereket.
 103. Tele mezítelennel e tíz emelet.
 104. Te mező, neveled eleven őzemet.
 105. Te pék, láttál képet?
 106. Tette istenet siettet.
 107. Te, szétlök a költészet!
 108. Téllét.
 109. Tési misét.
 110. Tibor, adod a Robit?
 111. Tiló szalad le, megigéz a delej, s jeled az égig emel, dala szólít.
 112. Tologatjuk a kutyagolót.
 113. Tó s láp a Lakitelek tőserdeje, halakkal áradón ah, ország! Rohan a horgász, rohan oda rá lakkal a helyedre, sőt keleti kalapál sót.
 114. Üde nesszel állati itallá lesz e nedű.
 115. Üresek, amin lélekkel élni ma keserű.
 116. Vasutas eledele satusav.
 117. Zénó, rád a madár, ó, néz.
 118. Óh, a tahó!
 119. Életem Etelé.
 120. Savas a vas!
 121. Hallak, Allah!
 122. Ah, tán nátha?
 123. Kis elek elesik.
 124. Szárad a darázs.
 125. Kereket tekerek.
 126. Hasas a sas! Ah…
 127. Mér kell e krém?
 128. Navarra arra van.
 129. Évák eledele kávé.
 130. Mér dúl a lúd rém?
 131. Kelemen nem Elek.
 132. De ne sebesen edd!
 133. Te pék, láttál képet?
 134. Goromba rab morog.
 135. Szatíri pár – rápirítasz!
 136. Meg ne lássál engem!
 137. Sír a hullott tollú haris.
 138. Apáca, lenyel a cápa!
 139. Csak a mama makacs.
 140. Te, szétlök a költészet!
 141. A tálamba bab, maláta.
 142. Sátán Olaf a falon átás.
 143. Kosarasok kosara sok.
 144. Ön Barbara, arab rabnő.
 145. Mé, csöcs nincs, öcsém?
 146. Ken kötötte kettőtöknek.
 147. Rémes tóga bagót sem ér.
 148. Keresik a tavat a kis erek.
 149. A nyári kelet a telek iránya.
 150. Tán őtet kitehetik tetőn át?!
 151. Ó, néz rám a szamár, Zénó!
 152. Rám rak a görög, akar már!
 153. Indul a rút, dagadt úr aludni.
 154. Nem áll ott törött toll, ámen.
 155. Indul a kutya s a tyúk aludni.
 156. Akire rábízna: Zanzibár Erika!
 157. Római fővezér rézevő fia, Mór.
 158. Erőszakos kannak sok a szőre.
 159. Én hallak Allah, hallak Allahné!
 160. Ahol akar, eltemet, lerak: aloha!
 161. Te mező, neveled eleven őzemet.
 162. Ácson komorak a romok. No csá.
 163. Eb merev dögét s tégöd verembe!
 164. Záródnak a sulik; Ilus, a Kandó ráz!
 165. Aki takarít rám, az a mártír, a Katika.
 166. Lát, abba szór: láncnál rosszabb a tál.
 167. Rám német nem lel, elmentem én már.
 168. Az a hat ló Bartokot rabolta haza.
 169. Átüt a bál-ól, lágy a fagyálló. Lábat üt? Á!
 170. Öreg erős paprikafa alá álla a fakír pap Sőre Gerő.
 171. Lapp alak merev távolsági igáslovát verem kalappal.
 172. Két régi levél a gyártól: a tejet a lótrágyalével ígérték.
 173. A tyúkólba rab dobál, de kenguru rúg neked lábodba, rabló kutya!
 174. No, drága! Két kölesér régen a kost sokan egérré se lökték Agárdon.
 175. Kis erek mentén, láp sík ölén odavan a bánya rabja: jaj, Baranyában a vadon élő Kis Pálnét nem keresik.

Ez állítólag

A leghosszabb magyar palindrom szöveg

Adoma

Ki ég, iskolát nem alkot ám az s alávalót ró bitóba zsarnoki X- el, aláz.
A tagom is előttem lelé. Finom édes a hosszú zsineg, ígér, költ oda ki tehetség?
Ő?
Hörögését, á, népének, ó, soha s cserevallás él. Ezek, Előd, Demeter, Géza, oguz, a hősök, Kürt- ős – emleget, eb amit oda írtak.
A rege majd a menedék alatt áll és Emesét nem adja már.
S ím aha, régi ikonra szótárát íratja, ró.
Rokkanó haza levén élő komor máz s a számadót sommás igém ad.
Ó, Marót alatt ölt az orosz s éledne, retteg nőd. Öreged ír. E dühös költő szeme réved, noha rémes, amit ima sem ér a hon, de vérem ez s ötlök s ő hű, de rideg erő döngette.
Rend, e lész, sorozat, lőtt a lator amoda még is. Ám most óda mázsa szám.
Romok ölén ével az, a Hon!
Akkor, ó, rajta rí, tár át, ó, zsarnoki, ígér a hamis rá, majd a mentése.
Mesél….
Láttalak, édenem adja meg e rakat riadót?
Ima?
Beteg elme s ő trükkös, ő hazug
Ó, az égre te!
Meddő!
Lekezel és áll.
A veres csahosok!
E népén át és égő röhögés, tehetik, adót lök rég. Igen is zúz s soha se démoni félelmet tőle, simogat az ál.
A lexikonra: Szabó Tibortól a válasz.
A mátok, lamentálók s igéik amoda.


Palindrom mondatok. Olyan értelmes mondatok, amelyek jelentése visszafelé olvasva is ugyanaz. Honlap szöveg és pr-cikk írás – kreatív írás. Vendégszövegek:  napló a Tejmozi regény keletkezéstörténetéhez. Szövegírás, 50 beépített magyar mondat. Nyelv – íróság, irodalom, nyelv, bdk elipszilon használata, munkanapló, mondat: palindrom szöveg, visszafelé ugyanaz, tükörmondat, sator arepo

Címke , .Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

 1. Egy hirtelen jött, saját, rövid palindromom, azért nekem is van. Ráadásul azonos magánhangzókkal: Kereket tekerek

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük